Tijdens de installatie van het systeem zal een dakconstructie worden geplaatst. Op deze dakconstructie zullen de zonnepanelen geplaatst worden. In huis zullen een of meerdere omvormers geplaatst worden om de opgewekte gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Om de verliezen zo veel mogelijk te beperken plaatsen wij de omvormers het liefst zo dicht mogelijk bij de panelen. Dit bevordert het rendement van de installatie. Om de omvormer(s) en de zonnepanelen aan elkaar te koppelen zullen een of meerdere dakdoorvoeren gemaakt worden. Wij kunnen ervoor zorgen dat deze volledig afgewerkt worden. Verder zal de groepenkast worden aangepast of vervangen, dit is afhankelijk van de huidige groepenkast en zal vooraf besproken worden.

Vogelwering

Voor een complete afwerking zal rondom de zonnepanelen vogelwering worden aangebracht. Vogels vinden het heerlijk om onder de zonnepanelen te nestelen. Naast dat dit rotzooi veroorzaakt zorgt het ook nog eens voor brandgevaar. Dit doordat door het nestmateriaal de temperatuur van de zonnepanelen op loopt. Daarnaast zal het rendement ook verminderen als gevolg van hogere temperaturen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de vogels aan de kabels gaan zitten waardoor het systeem gebreken kan vertonen.